حمله به سوریه پس از 40 سال

رژیم صهیونیستی از سال 1973 تاکنون برای اولین بار به سمت مواضع ارتش سوریه در منطقه جولان آتش گشود. مقامات رژیم صهیونیستی علت این اقدام را حمله چند روز پیش ارتش سوریه به یک شهرک صهیونیستی اعلام کرده‌اند و مدعی شده‌اند نمی‌خواهند در بحران سوریه دخالت کنند.

رژیم صهیونیستی از سال 1973 تاکنون برای اولین بار به سمت مواضع ارتش سوریه در منطقه جولان آتش گشود. مقامات رژیم صهیونیستی علت این اقدام را حمله چندروز پیش ارتش سوریه به یک شهرک صهیونیستی اعلام کرده اند و مدعی شده اند نمی خواهند در بحران سوریه دخالت کنند.

با توجه به اینکه این اقدام رژیم صهیونیستی با قوت گرفتن حملات موشکی نیروهای مقاومت فلسطینی به سرزمین های اشغالی همزمان شده است و همچنین با توجه به مواضع اخیر حماس نسبت به مسئله سوریه ،رژیم صهیونیستی تلاش می کند با ایجاد موج تبلیغاتی جدید و درگیر نشان دادن خود با دولت سوریه از حملات موشکی نیروهای مقاومت به شهرک ها جلوگیری کند و یا از شدت آن بکاهد.

ارسال دیدگاه