ناتوی عربی-1

محمد مرسی رییس جمهور مصر هفته گذشته در دیدار با شماری از روزنامه نگاران حاضر در همایش فعالان رسانه در قاهره پیشنهادی مبنی بر تشکیل ناتوی عربی داد و در این رابطه گفت: «امنیت خلیج فارس، امنیت مصر است.»

محمد مرسی رییس جمهور مصر هفته گذشته در دیدار با شماری از روزنامه نگاران حاضر در همایش فعالان رسانه در قاهره پیشنهادی مبنی بر تشکیل ناتوی عربی داد و در این رابطه گفت: “امنیت خلیج فارس، امنیت مصر است.”

وی بر اهمیت امنیت خلیج فارس و کشورهای جنوبی آن برای مصر تاکید کرد و گفت: “قاهره آسیب زدن به امنیت خلیج فارس و امنیت همه کشورهای عربی را نمی پذیرید.”

لازم به ذکر است مرسی در سخنان خود از نام جعلی برای اشاره به خلیج فارس استفاده می کرد.

باید گفت پیمان نظامی اتحادیه عرب بخاطر عدم یکدستی و همسویی کشورهای عضو آن تاکنون عملی نشده است لذا طرح مرسی در جهت ترمیم این انشقاق و همگرایی این کشورها ارزیابی می شود.

به نظر می رسد امکان استفاده از این طرح نظامی علیه ایران وجود دارد چراکه رئیس جمهور مصر در همایش ذکر شده در پاسخ به سؤالی درباره “تهدیدات ایران علیه کشورهای جنوب خلیج فارس” گفت: “مصر در ماه فوریه آینده میزبان نشست سازمان همکاری اسلامی خواهد بود و قاهره پیام شفافی را در این نشست ارسال خواهد کرد که کسی حق ندارد هیچ یک از کشورهای منطقه را تهدید کند.”

به هر ترتیب در صورت طرح این موضوع علیه ایران میزان کارآمدی آن مشخص نیست چراکه ایران هنوز در برخی از کشورهای عربی نفوذ و تاثیرگذاری خوبی دارد.

البته آمریکا و رژیم صهیونیستی همیشه سعی داشته اند تا اعراب را در برابر ایران قرار دهند اما مواضع ایران در برابر کشورهای عرب نشین همواره مثبت بوده است این در حالیست که هرگونه تنش در روابط ایران و اعراب به ضرر کشورهای عربی تمام خواهد شد.

ارسال دیدگاه