بحران جمعیت، چالش اصلی دولت- ملت‌سازیِ رژیم صهیونیستی

یکی از چالش‌هایی که رژیم صهیونیستی همواره با آن روبرو بوده است، ناکامی در تکمیل فرآیند دولت- ملت‌سازی برای بقا است. این رژیم مبنای وجودی خود را بر هویتی خاص و پیچیده بنا نموده است، در نگاه اول این هویت خاص می‌تواند نقطه قوتی برای بقا و تشکیل یک جامعه محسوب شود؛ اما ویژگی‌های خاص … ادامه خواندن بحران جمعیت، چالش اصلی دولت- ملت‌سازیِ رژیم صهیونیستی