عقب‌نشینی استکبار در مواجه با موج مسلمانان

در حالی که بیش از چهار ماه از اولین اکران فیلم" Innocence of Muslims "(فیلم موهن به پیامبر اکرم (ص)) می‌گذرد، به تازگی دادگاهی در شهر لس‌آنجلس نیکلا باسیلی ناکولا کارگردان آن را به یک سال زندان محکوم کرد هر چند گفته شده صدور این حکم ارتباطی با ساخت فیلم مذکور توسط وی ندارد.
در حالی که بیش از چهار ماه از اولین اکران فیلم" Innocence of Muslims "(فیلم موهن به پیامبر اکرم (ص)) می‌گذرد، به تازگی دادگاهی در شهر لس‌آنجلس نیکلا باسیلی ناکولا کارگردان آن را به یک سال زندان محکوم کرد هر چند گفته شده صدور این حکم ارتباطی با ساخت فیلم مذکور توسط وی ندارد.

در حالی که بیش از چهار ماه از اولین اکران فیلم” Innocence of Muslims “(فیلم موهن به پیامبر اکرم (ص)) می گذرد. به تازگی دادگاهی در شهر لس آنجلس نیکلا باسیلی ناکولا کارگردان آن را به یک سال زندان محکوم  کرد هر چند گفته شده صدور این حکم ارتباطی با ساخت فیلم مذکور توسط وی ندارد، ولی پر واضح است که قیامهای مسلمانان در سرتاسر جهان سبب شده ایالات متحده از منفوریت بیش از پیش خود در بین ملت ها احساس خطر کند و به خیال خود با این حرکت از شکوفایی بیداری اسلامی در منطقه بکاهد و از ایده های خود مبنی بر آزادی مطلق رسانه ها عقب نشینی کند ، این خود نشان دهنده ی ضعف تفکر غرب است که برای بقای خود اندیشه های خود را زیر پا می گذارند و نتیجه ای مهم را برای مسلمانان به جای می گذارد مبنی بر اینکه مسلمانان با ایستادگی بر روی اصول اسلامی خود می توانند جبهه ی استکبار را در تمام زمینه ها به عقب برانند.

ارسال دیدگاه