ایتالیا در نزدیکی بن بست سیاسی

ایتالیا دیر یا زود مجبور خواهد شد انتخابات زود هنگام برگزار کند که به غیر از تحمیل هزینه های فراوان برای کشور ایتالیا، سبب بی اعتمادی مردم نسبت به سیاستمداران خواهد شد و می تواند موج اعتراضات و مخالفت ها را در سرتاسر ایتالیا به همراه داشته باشد.

انتخابات فوریه 2013 ایتالیا در حالی به پایان رسید که هیچ یک از احزاب مدعی نتوانستند اکثریت قاطع آرا را کسب کنند، به طوری که بیشترین کرسی های مجلس سفلی را حزب چپ میانه به رهبری لوئی‌جی برسانی و اکثریت کرسی‌های سنا نیز نصیب حزب راست میانه به رهبری سیلویوبرلوسکونی شد و حزب «بپه گریلو» نیز جایگاه سوم را کسب کرد؛ و بیش از پیش اخذ رای اعتماد را برای دولت آینده با ابهام مواجه ساخت، این در حالی است که قدرت سوم اقتصادی اروپا با رکود اقتصادی بی سابقه ای نیز دست و پنجه نرم می کند.

کارشناسان عقیده دارند نتیجه ی انتخابات ایتالیا سبب خواهد شد دولت آینده ی ایتالیا با مشکلات اقتصادی و سیاسی فراوانی مواجه شود و مطمئنا این مشکلات به حوزه ی یورو نیز کشیده خواهد شد و اکثر تحلیلگران احتمال بن بست سیاسی را در ایتالیا دور از ذهن نمی دانند. در اینصورت ایتالیا دیر یا زود مجبور خواهد شد انتخابات زود هنگام برگزار کند که به غیر از تحمیل هزینه های فراوان برای کشور ایتالیا، سبب بی اعتمادی مردم نسبت به سیاستمداران خواهد شد و می تواند موج اعتراضات و مخالفت ها را در سرتاسر ایتالیا به همراه داشته باشد.

ارسال دیدگاه