تشنج در شبه جزیره کره

آزمایش اتمی کره شمالی، رزمایش آمریکا و کره جنوبی و تهدید نظامی کره شمالی علیه کره جنوبی و ژاپن، از مهمترین خبرهای هفته های اخیر به شمار میرود. با توجه به تیرگی روابط دو کره در سال های اخیر سوال اینجاست که چرا پس از این سالها هنوز تلاشی در جهت بهبودی روابط دو کشور صورت نگرفته است؟ باید دید از این تشنج ها در شبه جزیره چه کسی سود می برد؟

شبه جزیره کره یکی از خبرسازترین مناطق آسیای شرقی در هفته های اخیر بوده است. آزمایش اتمی کره شمالی، رزمایش آمریکا و کره جنوبی و تهدید نظامی کره شمالی علیه کره جنوبی و ژاپن، از مهمترین خبرهای هفته های اخیر به شمار میرود. با توجه به تیرگی روابط دو کره در سال های اخیر سوال اینجاست که چرا پس از این سالها هنوز تلاشی در جهت بهبودی روابط دو کشور صورت نگرفته است. باید دید از این تشنج ها در شبه جزیره چه کسی سود می برد؟

پر واضح است از ناآرامی های شبه جزیره هیچ یک از کشورهای آسیای شرقی مانند چین، ژاپن، کره شمالی و جنوبی سود نمی برند و هر یک از این کشورها با توجه به موقعیت خود به نوعی از این تنش ها متضرر می شوند. شاید بتوان به جرات گفت که در صورت بروز هر گونه ناآرامی در آسیای شرقی، چین به نسبت تمام کشورهای دیگر این منطقه صدمه بیشتری خواهد دید، چراکه کشور چین با تلاش مردم خود در سالهای اخیر توانسته از نظر اقتصادی رشد بی سابقه ای داشته باشد، و بر کسی پوشیده نیست که رشد اقتصادی زمانی رخ می دهد که امنیت کامل برقرار باشد، از طرفی ایالات متحده  با توجه به روحیه انحصارطلبی که دارد، تمایلی به تبدیل شدن چین بعنوان قدرت اول اقتصادی جهان ندارد از اینرو همیشه سعی کرده شبه جزیره کره را از طرق مختلف از جمله تحریم کره شمالی، انجام رزمایش با کره جنوبی و… متشنج نگاه دارد.

ارسال دیدگاه