کلیدواژه انتخابات آزاد

اصلاح‌طلبان پس از ناکامی در پروژه های گذشته، این بار در سال 86 موضوع نظارت بین‌المللی بر انتخابات را مطرح نمودند بطوری که حزب مشاركت طی بيانيه‌ای به مزاياي نظارت بين‌المللي بر انتخابات اشاره كرد. طرح این مسئله بدلیل عدم اقبال مردم به اصلاح‌طلبان بود بطوریکه آنها با طرح موضوع نظارت بين‌المللي بر انتخابات، به دنبال تغییر فضای عمومی جامعه... به نفع خود بودند.

رهبری معظم انقلاب در دیدار روز سه شنبه 19 دی ماه با مردم متدین و انقلابی قم، بیانات مهمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایراد فرمودند. ايشان با انتقاد از برخی كه بطور مكرر بر انتخابات آزاد تاکید دارند، افزودند:  “معلوم است كه انتخابات بايد آزاد باشد، مگر بيش از سی انتخابات سه دهه اخير آزاد نبوده است؟ در كدام كشور انتخابات از ايران آزادتر است؟ مراقب باشيد اين حرفها ی شما مردم را از انتخابات مأيوس نكند.”
حضرت آيت الله خامنه ای در ادامه خاطرنشان كردند: “در كدام كشور درباره صلاحيتها، ملاحظات لازم اعمال نمی شود؟ چرا اينقدر بر اين مسئله تكيه و تلاش می كنيد در ذهن مردم اين تصور بوجود بيايد كه شركت در انتخابات فايده ندارد؟”
رهبر انقلاب به اشخاصی كه خواسته يا ناخواسته در اين چارچوب حركت می كنند تأكيد كردند: “مبادا دچار غفلت شويد و جدول مورد نظر دشمن را پر كنيد.”
ايشان با انتقاد از كسانی كه سعی در تلقين عدم سلامت انتخابات را دارند اينگونه رفتارها و سخنان را از ديگر روشهايی برشمردند كه به تحقق اهداف دولتهای مستكبر كمك می كند.

اما پیشینه ی بحث انتخابات آزاد را باید در مخالفت های اصلاح طلبان با موضوع نظارت استصوابی جستجو کرد. باید گفت مهمترین مانع در تحقق پروژه فتح سنگر به سنگر آنها، نظارت استصوابی شورای نگهبان بود که اصلاح طلبان با حمله به آن درصدد پیشبرد مقاصد خود برآمدند که نمونه آن ورود عناصر ملی مذهبی به انتخابات شوراهای سال 81 بود. لایحه اصلاح قانون انتخابات نیز در همان سال که به لوایح دوقلو معروف شد از دیگر اقدامات اصلاح طلبان در مقابله با نظارت استصوابی شورای نگهبان بود.

اصلاح طلبان پس از ناکامی در پروژه های ذکر شده این بار در سال 86 موضوع نظارت بین المللی بر انتخابات را مطرح نمودند بطوری که حزب مشاركت طی بيانيه ای به مزاياي نظارت بين المللي بر انتخابات اشاره كرد. طرح این مسئله بدلیل عدم اقبال مردم به اصلاح طلبان بود بطوریکه آنها با طرح موضوع نظارت بين المللي بر انتخابات به دنبال تغییر فضای عمومی جامعه به نفع خود بودند.

اما در سال 88 نیز القای عدم سلامت در انتخابات موجب ایجاد فتنه پیچیده ای علیه ملت و نظام اسلامی شد. به نظر می رسد در شرایط کنونی بدلیل عدم امکان حضور فتنه گران در عرصه انتخابات کلید واژه انتخابات آزاد در دستور کار آنها قرار گرفته است.

به هر ترتیب طرح بحث انتخابات آزاد از سوی فتنه گران می تواند دو کارایی برای این جریان داشته باشد. اول آنکه با طرح این موضوع و فشار به شورای نگهبان شاید بتوانند کاندیدای مورد نظر خود که از عناصر اصلی فتنه 88 بشمار می رود را وارد جریان انتخابات نمایند و دوم اینکه در صورت کاهش مشارکت مردم در انتخابات اینگونه القا شود که در صورت عدم برگزاری آزاد انتخابات به تدریج اقبال عمومی به شرکت در انتخابات کاهش می یابد.

در پایان باید به این نکته اشاره نمود که موضوع انتخابات آزاد نقطه پیوند جریانات علاقمند به تاکید بر این مسئله از جمله جریان انحراف، فتنه گران و… می باشد که در صورت عدم هوشیاری در برخورد با این مسئله احتمال طراحی فتنه پیچیده تری بر اساس این کلید واژه وجود دارد.

ارسال دیدگاه