سوال از رییس جمهور یا تبلیغات انتخاباتی فرصت طلبان؟

همزمان با اعلام وصول سوال از رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی بسیاری از افراد و جریانات که در فتنه 88 به اشتباه بودن انتخاب مجدد احمدی نژاد تاکید داشتند احساس رضایت کردند و این حرکت را تبلیغاتی برای خود دانستند.

همزمان با اعلام وصول سوال از رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی بسیاری از افراد و جریانات که در فتنه 88 به اشتباه بودن انتخاب مجدد احمدی نژاد تاکید داشتند احساس رضایت کردند و این حرکت را تبلیغاتی برای خود دانستند.

از آنجایی که به نظر می رسد در شرایط بد اقتصادی کنونی و سقوط شدید ارزش پول ملی سوال از رییس جمهور از سمت نمایندگان منطقی باشد، ولی این اقدام بخصوص بصورت علنی به مصلحت کشور نیست. با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ آرامش سیاسی کشور و پرهیز از نزاع و علنی کردن اختلافات و نیز توجه به بی تاثیری سوال از رییس جمهور در بهبود شرایط اقتصادی و همینطور برداشت های غلط انتخاباتی از این حرکت، باید برخی از نمایندگان به جای دامن زدن به اختلافات، با ارائه مصوبات و قوانین کارا در عرصه اقتصاد از مشکلات اقتصادی مردم بکاهند. البته اگر نمایندگان سوال از رییس جمهور را لازم می دانند برای کشیده نشدن اختلاف به سطح جامعه بهتر است این موضوع به صورت غیر علنی و درجلسات خصوصی دنبال شود.

ارسال دیدگاه