رصد و برآورد رخدادی تحولات سوریه-21

از تاریخ دهم الی شانزدهم فروردین ماه، مهمترین اخبار سوریه عبارتست از برگزاری نشست قاهره و ارائه طرح تهران برای حل بحران سوریه و همچنین بمباران مناطقی از خاک سوریه توسط رژیم صهیونیستی. این هفته دیدارهای دوجانبه با موضوع تحولات سوریه نیز برگزار شد و برآورد می‌شود روابط رژیم اشغالگر قدس و ترکیه حول دشمنی با سوریه تقویت شود.

از تاریخ دهم الی شانزدهم فروردین ماه، مهمترین اخبار سوریه عبارتست از برگزاری نشست قاهره و ارائه طرح تهران برای حل بحران سوریه و همچنین بمباران مناطقی از خاک سوریه توسط رژیم صهیونیستی. این هفته دیدارهای دوجانبه با موضوع تحولات سوریه نیز برگزار شد و برآورد می‌شود روابط رژیم اشغالگر قدس و ترکیه حول دشمنی با سوریه تقویت شود. همچنین احتمال افزایش درگیری‌های سوری تا نزدیکی‌های مرز عراق دور از ذهن نیست. کشورهای غربی و عربی نیز به حمایت تسلیحاتی خود به تروریست‌ها ادامه خواهند داد…

دریافت داده نما

ارسال دیدگاه