هفته اول خردادماه

رصد رخدادی از دو محور بازیگران (محور عمودی) و زمان (محور افقی) تشکیل شده است که رخدادهای هفته با توجه به هریک از بازیگران را نشان می دهد. در داخل رصد رخدادی مسیرهایی با رنگ های متنوع نمایش داده شده است، که رخدادهای هفته را تحت یک حوزه‌ی موضوعی دسته بندی می کند، و با دنبال کردن هر مسیر (یک رنگ مشخص) سیر خبرهای یک حوزه خاص را میتوانید مشاهده کنید

فایل PDF که در پیوست موجود است، محصول جدید اندیشکده راهبردی تبیین تحت عنوان  «رصد رخدادی-موضوعی» نامگذاری شده است؛ در زیر «رصد رخدادی موضوعی انتخابات 1392» را مشاهده می کنید که از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

1-   رصد رخدادی

2-   برآورد

3-   نمودار عملکرد هفتگی

رصد رخدادی از دو محور بازیگران (محور عمودی) و زمان (محور افقی) تشکیل شده است که رخدادهای هفته با توجه به هریک از بازیگران را نشان می دهد. در داخل رصد رخدادی مسیرهایی با رنگ های متنوع نمایش داده شده است، که رخدادهای هفته را تحت یک حوزه‌ی موضوعی دسته بندی می کند، و با دنبال کردن هر مسیر (یک رنگ مشخص) سیر خبرهای یک حوزه خاص را میتوانید مشاهده کنید.

برآوردها به سه صورت در «رصد رخدادی موضوعی» آورده شده است 1- برآورد بازیگر محور 2- برآورد مسیر محور 3- برآورد کلی

برآورد مسیر محور برآوردی است که اتفاقاتی یک مسیر خاص را در هفته‌های آینده پیش بینی می کند.

برآورد بازیگر محور برآوردی است  که با توجه به اتفاقات هفته جاری و هفته های پیش پیش بینی می کند یک بازیگر خاص چگونه عمل خواهد کرد.

برآورد که برگرفته از دو برآورد قبلی است، با دیدی کلان و بصورت خلاصه اتفاقات راهبردی هفته‌های آینده را پیش بینی می‌کند.

عملکرد هفته ای نیز نموداری است که نشان دهنده‌ی فعالیت هر یک از بازیگران در هر یک از مسیرهای هفته ی جاری است.

نکته مهمی که در چینش بازیگران مشهود است، اولویت بازیگران از بالای نمودار به پایین بر اساس میزان تاثیرگذاری است. لذا با توجه به افت و خیز مسیرهای تا اندازه‌ای می‌توان به شدت موضوعات نیز در طول هفته پی برد.

نمودار حاضر به رصد و برآورد رخدادی-موضوعی رخدادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 1392 از تاریخ 1392/2/30 الی 1392/3/05 می‌پردازد.

دریافت داده نما

ارسال دیدگاه