هفته دوم خردادماه

رصد رخدادی از دو محور بازیگران (محور عمودی) و زمان (محور افقی) تشکیل شده است که رخدادهای هفته با توجه به هر یک از بازیگران را نشان می‌دهد. در داخل رصد رخدادی مسیرهایی با رنگ‌های متنوع نمایش داده شده است که رخدادهای هفته را تحت یک حوزه‌ی موضوعی دسته‌بندی می‌کند و با دنبال کردن هر مسیر (یک رنگ مشخص) سیر خبرهای یک حوزه خاص را می‌توانید مشاهده کنید.

فایل PDF که در پیوست موجود است، محصول جدید اندیشکده راهبردی تبیین تحت عنوان «رصد رخدادی- موضوعی» نامگذاری شده است؛ در زیر «رصد رخدادی موضوعی انتخابات 1392» را مشاهده می‌کنید که از سه بخش اصلی تشکیل شده و عبارتند از:

1-   رصد رخدادی

2-   برآورد

3-   نمودار عملکرد هفتگی

رصد رخدادی از دو محور بازیگران (محور عمودی) و زمان (محور افقی) تشکیل شده است که رخدادهای هفته با توجه به هر یک از بازیگران را نشان می‌دهد. در داخل رصد رخدادی مسیرهایی با رنگ‌های متنوع نمایش داده شده است که رخدادهای هفته را تحت یک حوزه‌ی موضوعی دسته‌بندی می‌کند و با دنبال کردن هر مسیر (یک رنگ مشخص) سیر خبرهای یک حوزه خاص را می‌توانید مشاهده کنید.

برآوردها به سه صورت در «رصد رخدادی موضوعی» آورده شده است: 1- برآورد بازیگرمحور.  2- برآورد مسیرمحور.  3- برآورد کلی.

برآورد مسیرمحور برآوردی است که اتفاقاتی یک مسیر خاص را در هفته‌های آینده پیش بینی می‌کند.

برآورد بازیگرمحور برآوردی است  که با توجه به اتفاقات هفته جاری و هفته‌های گذشته، پیش‌بینی می‌کند که یک بازیگر خاص چگونه عمل خواهد کرد.

برآوردی که برگرفته از دو برآورد قبلی است، با دیدی کلان و به صورت خلاصه، اتفاقات راهبردی هفته‌های آینده را پیش‌بینی می‌کند.

عملکرد هفته‌ای نیز نموداری است که نشان دهنده‌ی فعالیت هر یک از بازیگران در هر یک از مسیرهای هفته‌ی جاری است.

نکته مهمی که در چینش بازیگران مشهود است، اولویت بازیگران از بالای نمودار به پایین بر اساس میزان تاثیرگذاری است. لذا با توجه به افت و خیز مسیرها، تا اندازه‌ای می‌توان به شدت موضوعات نیز در طول هفته پی برد.

نمودار حاضر به رصد و برآورد رخدادی- موضوعی رخدادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 1392 از تاریخ 1392/3/06 الی 1392/3/12 می‌پردازد.

دریافت داده نما

ارسال دیدگاه