هفته‌ی سوم تیرماه

در حال حاضر، روند کلی تحریم‌های نظام سلطه علیه ملت ایران در وضعیت کنونی ثابت است و نه رشدی را مشاهده می‌کنیم نه کاهشی را. پیش‌بینی می‌شود ایالات متحده روند سیاسی و تغییر دولت را به خوبی رصد می‌کند تا پس از تغییر رییس جمهور و کابینه، تصمیمات تحریمی جدیدی را اتخاذ کند.

در حال حاضر، روند کلی تحریم‌های نظام سلطه علیه ملت ایران در وضعیت کنونی ثابت است و نه رشدی را مشاهده می‌کنیم نه کاهشی را. پیش‌بینی می‌شود ایالات متحده روند سیاسی و تغییر دولت را به خوبی رصد می‌کند تا پس از تغییر رییس جمهور و کابینه، تصمیمات تحریمی جدیدی را اتخاذ کند.

دریافت داده نما

ارسال دیدگاه