هفته اول مردادماه

برآورد می‌شود مجلس ایالات متحده امریکا در جلسه هفته آینده خود، تصویب تحریم‌ها علیه ملت ایران را به تاخیر بیندازد ولی این روند ادامه نخواهد داشت و بعید نیست پس از رای اعتمادگیری وزرای آقای روحانی، ایالات متحده تحریم‌های سنگینی را علیه ملت ایران تصویب کند.

برآورد می‌شود مجلس ایالات متحده امریکا در جلسه هفته آینده خود، تصویب تحریم‌ها علیه ملت ایران را به تاخیر بیندازد ولی این روند ادامه نخواهد داشت و بعید نیست پس از رای اعتمادگیری وزرای آقای روحانی، ایالات متحده تحریم‌های سنگینی را علیه ملت ایران تصویب کند.

دریافت داده نما

ارسال دیدگاه