هفته‌ی دوم مردادماه

با توجه به شدت یافتن تحریم‌ها علیه ملت ایران، پیش‌بینی می‌شود نظام سلطه با استفاده از ابزارهای دیگر در منطقه، بر ملت ایران فشار بیاورد و خواستار عقب‌نشینی نظام از حقوق ملت ایران باشد.

با توجه به شدت یافتن تحریم‌ها علیه ملت ایران، پیش‌بینی می‌شود نظام سلطه با استفاده از ابزارهای دیگر در منطقه، بر ملت ایران فشار بیاورد و خواستار عقب‌نشینی نظام از حقوق ملت ایران باشد.

دریافت داده نما

ارسال دیدگاه