چرا عربستان با قیمت نفت بازی می‌کند؟

اندیشکده راهبردی تبیین – اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک بین کشور‌های منطقه که با دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای به اوج خود رسیده است؛ باعث اتخاذ تصمیمات کاملاً سیاسی در بیشتر حوزه‌ها شده است. با توجه به شرایط ویژه در غرب آسیا، در حوزه اقتصادی به ویژه بازار نفت و اوپک، بیشترین تأثیر را از این تصمیمات سیاسی … ادامه خواندن چرا عربستان با قیمت نفت بازی می‌کند؟