25 ژانویه؛ انقلاب علیه استبداد

آیا وضعیت کنونی مصر همان چیزی است که شهدای انقلاب برای آن جان خود را نثار کردند؟ آیا فکر نمی‌کنید که ارزش‌های انقلاب به حاشیه رفته و وقت آن فرا رسیده است که دوباره بایستی با ظلم، فساد و تمامیت خواهی مبارزه کرد؟...
آیا وضعیت کنونی مصر همان چیزی است که شهدای انقلاب برای آن جان خود را نثار کردند؟ آیا فکر نمی‌کنید که ارزش‌های انقلاب به حاشیه رفته و وقت آن فرا رسیده است که دوباره بایستی با ظلم، فساد و تمامیت خواهی مبارزه کرد؟...

25 ژانویه نماد اراده و آزادی‌خواهی مردم شریف و متمدن مصر است. جوانان مصری در روز 25 ژانویه نشان دادند که فراتر از هر حزب و جناحی و تنها بخاطر مصالح میهن به خیابان ها آمده و شعار اسقاط نظام سر دادند. آنها با نثار کردن خون خود، ریشه‌های این انقلاب را آبیاری کرده و با انگیزه داشتن فردایی بهتر با جان و مال و … تا سرنگونی  استبداد ایستادگی کردند.

ریشه‌های انقلاب مصر

آنچه باعث پیروزی مردم مصر بر دیکتاتوری گردید، همانا تاکید و پافشاری بر ارزش‌هایی همچون آزادی، استقلال، مردم‌سالاری و کرامت انسانی بود. مردم با رهنمون قرار دادن مبارزه با ظلم و فساد به پیروزی دست یافتند، اما اکنون در سومین سالگرد انقلاب 25 ژانویه شرایط جدید در مصر نمایان شده است که گویای حقایق تلخی است. امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی هنوز در کشور فراگیر نشده است و هر روز اخبار جدیدی از نا‌امنی و بی‌ثباتی شنیده می‌شود. اخوان بعد از یک سال حکومت ناکارآمد اکنون در حال تبدیل شدن به یک گروه تکفیری است و رهبران فراری آن در ترکیه و قطر و غزه و حتی لندن به دنبال به آشوب کشاندن مصر هستند که کاملاً رفتاری متفاوت با طیف عاقل و مصلحت‌اندیش اخوان دارند. گروه‌های تکفیری در صحرای سینا فعالیت‌های خود را با چراغ سبزدشمنان وطن به داخل شهرها کشانده و دلارهای نفتی حامیان خود را وسیله‌ای برای ریختن خون مردم بی گناه در قاهره و دیگر شهرها قرار داده‌اند. فتنه طایفه‌ای در حال توسعه است و بهانه‌های همچون مسلمان و مسیحی و شیعه و سنی و … در انتظار فرو بردن مصر به دوزخی وحشتناک است.

چه باید کرد؟

آیا وضعیت کنونی مصر همان چیزی است که شهدای انقلاب برای آن جان خود را نثار کردند؟ آیا فکر نمی‌کنید که ارزش‌های انقلاب به حاشیه رفته و وقت آن فرا رسیده است که دوباره بایستی با ظلم، فساد و تمامیت خواهی مبارزه کرد؟ آیا رشد اندیشه‌های تکفیری همان چیزی است که مردم مصر برای آن قیام کردند؟ آیا وقت آن نرسیده که عقلاء و صاحبنظران مصر راه چاره‌ای برای مقابله با این وضعیت بیندیشند؟

ارض کنانه مهد علم، اندیشه و اعتقاد است و تکفیر در آن جایگاهی ندارد. حامیان تکفیر بدانند که این سرزمین موطن جمال عبدالناصرها است و با صرف دلارهای نفتی خود نمی‌توانند از ام‌الدنیا (مصر) یک کشور منزوی، ضعیف و ناامن بسازند. مردم مصر به ویژه جوانان انقلابی همواره هوشیار بوده و نخواهند گذاشت که انقلابشان به انحراف بیفتد و این وضعیت دستاویزی برای سوء استفاده و فتنه‌انگیزی اسرائیل گردد.

—————————————-

به نقل از خبرگزاری مصری الیوم السابع

ارسال دیدگاه