متن کامل نشست بررسی روابط پسابرجامی ایران و هند

اندیشکده راهبردی تبیین، روز سه‌شنبه 16 شهریورماه 1395، نشستی را به‌منظور بررسی روابط پسابرجامی میان ایران و هندوستان، با حضور جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، برگزار کرد.

اندیشکده راهبردی تبیین، روز سه‌شنبه 16 شهریورماه 1395، نشستی را به‌منظور بررسی روابط پسابرجامی میان ایران و هندوستان، با حضور جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، برگزار کرد.

جهت دسترسی به نسخه html متن کامل این نشست، می‌توانید به اینجامراجعه نمایید.

***

در ادامه، می‌توانید نسخه چاپی و نیز نسخه تلفن همراهِ متن کامل این نشست را در قالب pdf دریافت نمایید.

ارسال دیدگاه