رصد افغانستان؛ شماره‌ی 4

افغانستان همسایه‌ی مهم جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که قرابت‌های مذهبی، فرهنگی، زبانی، تمدنی و... فراوانی میان دو کشور وجود دارد که البته جاهلانه و بعضاً عامدانه مورد غفلت قرار گرفته و دشمنان دو ملت نیز تلاش‌های محسوسی را برای ایجاد شکاف در میان این پیکر واحد، آغاز کرده‌اند. از این رو شناخت و ارتباط موثر با ملت و دولت این کشور، از الزامات اساسی برای دولت و ملت ایران محسوب می‌گردد.
افغانستان همسایه‌ی مهم جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که قرابت‌های مذهبی، فرهنگی، زبانی، تمدنی و... فراوانی میان دو کشور وجود دارد که البته جاهلانه و بعضاً عامدانه مورد غفلت قرار گرفته و دشمنان دو ملت نیز تلاش‌های محسوسی را برای ایجاد شکاف در میان این پیکر واحد، آغاز کرده‌اند. از این رو شناخت و ارتباط موثر با ملت و دولت این کشور، از الزامات اساسی برای دولت و ملت ایران محسوب می‌گردد.

افغانستان همسایه‌ی مهم جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که قرابت‌های فراوان مذهبی، فرهنگی، زبانی، تمدنی و… بین دو کشور وجود دارد که البته جاهلانه و بعضاً عامدانه مورد غفلت قرار گرفته و دشمنان دو ملت نیز تلاش‌های محسوسی را برای ایجاد شکاف در میان این پیکر واحد، آغاز کرده‌اند. از این رو شناخت و ارتباط موثر با ملت و دولت این کشور، از الزامات اساسی برای دولت و ملت ایران محسوب می‌گردد. لذا، اندیشکده راهبردی تبیین، زین پس مبتنی بر سیاست‌های خود، «بسته‌ی رصدی» رسانه‌های افغانستان را ان‌شاءالله به صورت هفتگی منتشر خواهد کرد.

 

مطمئنا این کار در ابتدا ضعف‌ها و کمبودهایی خواهد داشت که ان‌شاءالله به مرور زمان و با کمک شما مخاطبان عزیز، روزبه‌روز هوشمندانه‌تر و کم‌نقص‌تر خواهد شد.

ارسال دیدگاه