رویارویی با واقعیت در مورد ایران

به گفته جان بولتون، کنگره در ماه سپتامبر با یکی از حیاتی‌ترین تصمیماتش در سال‌های گذشته روبرو می‌شود: اعلام رأی در مورد توافق هسته‌ای ایران. شاید توافق هسته‌ای را رد کند و به ظاهر اوباما را نسبت به حذف تحریم‌های ایران متوقف نماید.

به گفته جان بولتون، کنگره در ماه سپتامبر با یکی از حیاتی‌ترین تصمیماتش در سال‌های گذشته روبرو می‌شود: اعلام رأی در مورد توافق هسته‌ای ایران. شاید توافق هسته‌ای را رد کند و به ظاهر اوباما را نسبت به حذف تحریم‌های ایران متوقف نماید.

در این گزارش- که نسخه pdf آن به پیوست موجود است- به اظهار نظر کامل جان بولتون در مورد توافق هسته‌ای با ایران خواهیم پرداخت.

ارسال دیدگاه