اشتون و دمپسی در جلسه استماع کنگره چه گفتند؟

اشتون کارتر، وزیر دفاع و ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، مورخ 27 خردادماه 1394 به تشریح وضعیت خاورمیانه به‌ویژه جنگ در عراق و سوریه پرداختند. گروه رصد راهبردی اندیشکده تبیین، قسمت‌هایی از مهم‌ترین ایرادات و پاسخ‌های این دو شخصیت رده بالای امریکا در این نشست را خدمت شما مخاطبان گرامی ارائه می‌دهد.
اشتون کارتر، وزیر دفاع و ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، مورخ 27 خردادماه 1394 به تشریح وضعیت خاورمیانه به‌ویژه جنگ در عراق و سوریه پرداختند. گروه رصد راهبردی اندیشکده تبیین، قسمت‌هایی از مهم‌ترین ایرادات و پاسخ‌های این دو شخصیت رده بالای امریکا در این نشست را خدمت شما مخاطبان گرامی ارائه می‌دهد.

اشتون کارتر، وزیر دفاع و ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، مورخ 27 خردادماه 1394 به تشریح وضعیت خاورمیانه به‌ویژه جنگ در عراق و سوریه پرداختند. گروه رصد راهبردی اندیشکده تبیین، قسمت‌هایی از مهم‌ترین ایرادات و پاسخ‌های این دو شخصیت رده بالای امریکا در این نشست را خدمت شما مخاطبان گرامی ارائه می‌دهد.

ارسال دیدگاه