مجموعه گزارش‌های راهبردی؛ شماره‌ی 13

هم‌زمان با خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان و واگذاری حفظ امنیت به نیروهای این کشور، شناخت نیروهای امنیتی این کشور حائز اهمیت است. آنچه که به عنوان نیروهای امنیتی در افغانستان شناخته می‌شود، ارتش، پلیس و اداره امنیت ملی افغانستان را در برمی‌گیرد.
هم‌زمان با خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان و واگذاری حفظ امنیت به نیروهای این کشور، شناخت نیروهای امنیتی این کشور حائز اهمیت است. آنچه که به عنوان نیروهای امنیتی در افغانستان شناخته می‌شود، ارتش، پلیس و اداره امنیت ملی افغانستان را در برمی‌گیرد.

افغانستان در سال‌های متمادی درگیر حمله خارجی یا جنگ داخلی بوده است و ناامنی را باید مهمترین مشکل افغانستان معاصر دانست. ازاین‌رو هم‌زمان با خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان و واگذاری حفظ امنیت به نیروهای این کشور، شناخت نیروهای امنیتی این کشور حائز اهمیت است. آنچه که به عنوان نیروهای امنیتی در افغانستان شناخته می‌شود، ارتش، پلیس و اداره امنیت ملی افغانستان را در برمی‌گیرد. در این گزارش تلاش شده است تا معرفی کلی از نیروهای امنیتی افغانستان ارائه گردد. اطلاعات در رابطه با ارتش و پلیس این کشور نسبت به اداره امنیت ملی افغانستان بیشتر وجود داشت و محتوای این گزارش نیز به تبع، در قسمت ارتش و نیروی هوایی و پلیس، سنگین‌تر است.

عناوین گزارش:

مقدمه

تاریخچه ارتش افغانستان

ارتش ملی افغانستان بعد از 2002

نیروی هوایی ارتش افغانستان

ریاست عمومی امنیت ملی

پلیس افغانستان

وزارت امور داخلی

وزارت دفاع

شورای امنیت ملی

روابط ناتو و ایساف با نیروهای امنیتی افغانستان

ضمائم

 

مشروح این گزارش را می‌توانید در فایلی که به پیوست آمده، دریافت نمایید.

ارسال دیدگاه