مجموعه گزارش‌های راهبردی؛ شماره‌ی 11

با پایان یافتن انتخابات پارلمانی ترکیه، نتایج نهایی شمارش آرای این انتخابات اعلام شد. این نتایج حاکی از آن است که حزب حاکم و اسلام‌گراي «عدالت و توسعه» اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان آتی را در اختیار نخواهد داشت و این یعنی پایان حکمرانی انحصاری 13 ساله این حزب بر ترکیه. بر اساس نتایج قطعی انتخابات پارلمانی ترکیه، میزان مشارکت در این انتخابات ۸۶.۶ درصد بود و بیش از ۴۵ میلیون نفر در این انتخابات رای دادند. در این گزارش مروری خواهیم داشت بر واکنش اندیشکده های مطرح غرب به نتایج این انتخابات.

با پایان یافتن انتخابات پارلمانی ترکیه، نتایج نهایی شمارش آرای این انتخابات اعلام شد. این نتایج حاکی از آن است که حزب حاکم و اسلام‌گراي «عدالت و توسعه» اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان آتی را در اختیار نخواهد داشت و این یعنی پایان حکمرانی انحصاری 13 ساله این حزب بر ترکیه. بر اساس نتایج قطعی انتخابات پارلمانی ترکیه، میزان مشارکت در این انتخابات ۸۶.۶ درصد بود و بیش از ۴۵ میلیون نفر در این انتخابات رای دادند. در این گزارش مروری خواهیم داشت بر واکنش اندیشکده های مطرح غرب به نتایج این انتخابات.

 

و اما عناوینی که در این گزارش خواهید خواند:

• در شکست، اردوغان احترام خود به دموکراسی را  نشان داد. (صفحه 1)

• توبیخ و نکوهش حزب اسلامی و اقتدارگرا توسط رای دهنگان ترک. (صفحه 4)

• نجات کردها از دموکراسی ترکیه. (صفحه 5)

• انتخابات ترکیه: بدبیاری عمده برای اردوغان. (صفحه 9)

• ترکیه، دستخوش آینده نامشخص سیاسی. (صفحه 10)

• انتخابات 2015 ترکیه: یک تغییرجهت؟ (صفحه 12)

• آینده ترکیه پس از انتخابات. (صفحه 14)

• نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه به چه معناست؟ (صفحه 15)

ارسال دیدگاه