مجموعه گزارش‌های راهبردی؛ شماره 3

اندیشکده راهبردی تبیین در نظر دارد سلسله گزارش‌هایی را در راستای شناخت بنیادین و کالبدشکافی عمیق زیرساخت‌ها و ساختارهای داخلی رژیم صهیونیستی، در قالب گزاره‌های کلیدی منتشر نماید. این گزارش که بر اساس گزارش فصل چهارم سال 2014 مؤسسه بی‌ام‌آی (BMI) تهیه شده است، با موضوع رژیم صهیونیستی، به عنوان سومین شماره از "مجموعه گزارش‌های راهبردی" تقدیم خوانندگان گرامی می‌گردد.
اندیشکده راهبردی تبیین در نظر دارد سلسله گزارش‌هایی را در راستای شناخت بنیادین و کالبدشکافی عمیق زیرساخت‌ها و ساختارهای داخلی رژیم صهیونیستی، در قالب گزاره‌های کلیدی منتشر نماید. این گزارش که بر اساس گزارش فصل چهارم سال 2014 مؤسسه بی‌ام‌آی (BMI) تهیه شده است، با موضوع رژیم صهیونیستی، به عنوان سومین شماره از "مجموعه گزارش‌های راهبردی" تقدیم خوانندگان گرامی می‌گردد.

از آن‌جایی که پیدایش رژیم جعلی صهیونیستی مسبب بحران‌ها و جنایات فراوانی در منطقه غرب آسیا بوده است، تغییرات و تحولات بسیاری را در این منطقه موجب شد؛ بدان حد که بیش از شش دهه است که این منطقه، به‌واسطه چنین رژیم منحوسی، پذیرای جنگ و خونریزی بوده و طعم صلح و آرامش واقعی را به خود ندیده است.
در دیگرسو، دکترین قطعی و تغییرناپذیر جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام، در برابر این غده سرطانی، نابودی و امحای آن بوده است و راهبردپردازی‌های متعددی نیز در این زمینه صورت گرفته است که آخرین نمونه آن، راهبرد تسلیح کرانه باختری است که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد.
در راستای نابودی رژیم صهیونیستی، نیازمند کسب و جمع‌آوری اطلاعاتی عمیق و دقیق از این رژیم در تمامی ابعاد و حوزه‌های حیات نامشروع آن هستیم تا هم مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته و هم مورد استفاده تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مربوطه قرار گیرد.
تصمیم‌گیران این حوزه با رصد و تفرس زیرساخت‌ها و اقدامات این رژیم، اولاً باید راهبردها و تاکتیک‌های خود را در برابر این رژیم به‌روز نمایند و ثانیاً با شناسایی نقاط قوت، ضعف، چالش‌ها و شکاف‌های این رژیم بتوانند به اقدامات خود در راستای نزدیک‌سازی این رژیم به نهایت قطعی خود یعنی نابودی و فنا تسریع بخشند.
در همین راستا اندیشکده راهبردی تبیین در نظر دارد سلسله گزارش‌هایی را در راستای شناخت بنیادین و کالبدشکافی عمیق زیرساخت‌ها و ساختارهای داخلی رژیم صهیونیستی در قالب گزاره‌های کلیدی منتشر نماید. این گزارش که بر اساس گزارش فصل چهارم سال 2014 مؤسسه بی‌ام‌آی (BMI) تهیه شده است، با موضوع رژیم صهیونیستی، به عنوان سومین شماره از “مجموعه گزارش‌های راهبردی” تقدیم خوانندگان گرامی می‌گردد.

 

این نوید را می‌دهیم که به زودی برخی دیگر از کشورهای مهم و تأثیرگذار منطقه را نیز در قالب همین گزارش مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. باشد که مفید فایده پژوهشگران، نخبگان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران این حوزه باشد.

ارسال دیدگاه