مجموعه گزارش‌های راهبردی؛ شماره 1

اندیشکده راهبردی تبیین در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع و هم چنین کمبود منابع و ادبیات موجود در حوزه شبه جزیره، طی سلسله گزارش‌هایی به کالبدشکافی عمیق و دقیق زیرساخت‌ها و ساختارهای داخلی عربستان سعودی بپردازد. لذا برآنیم تا در قالب گزاره‌های کلیدی به تبیین چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی برای سال‌های 2014 تا 2018 همراه با ارزیابی 2008 تا 2014 بپردازیم.

عربستان سعودی به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای غرب آسیا نقش قابل توجهی در معادلات و مناسبات منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای دارد؛ چنان که می‌توان گفت به عنوان یکی از متحدین ایالات متحده آمریکا در این منطقه راهبردی، بیشتر نقش تبعی بر عهده داشته تا نقشی مستقل. فارغ از این مسائل؛ با توجه به خفقان و عدم شفافیت اطلاعات، آمار و ارقام بسیار اندک و بعضا متناقض از این کشور به دلیل سیستم بسته عربستان سعودی، شناخت چنین کشوری از منظر منافع ملی و ملاحظات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین واکاوی الگوی رفتاری عربستان سعودی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
اندیشکده راهبردی تبیین در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع و هم چنین کمبود منابع و ادبیات موجود در این حوزه، طی سلسله گزارش‌هایی به کالبدشکافی عمیق و دقیق زیرساخت ها و ساختارهای داخلی این کشور بپردازد. لذا برآنیم تا در قالب گزاره های کلیدی به تبیین چشم‌انداز اقتصادی، سیاسی عربستان سعودی برای سال های 2014 تا 2018 همراه با ارزیابی 2008 تا 2014 بپردازیم.

 

لازم به ذکر است که این گزارشات با استناد به گزارش‌‎های واحد اطلاعات امنیتی موسسه اکونومیست تهیه شده است.
این نوید را می‌دهیم که به زودی برخی دیگر از کشورهای مهم و تأثیرگذار منطقه را نیز در قالب همین گزارش مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد. باشد که مفید فایده پژوهشگران، نخبگان و تصمیم‌سازان این حوزه باشد.

ارسال دیدگاه