اندیشکده‌ها در هفته‌ای که گذشت؛ شماره 7

در سلسله گزارش‌هاي «انديشکده‌ها در هفته‌اي که گذشت» بر آن شده‌ايم تا مهمترين خروجي‌هاي انديشکده‌هاي مختلف غربي را در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران، منطقه و فرامنطقه رصد کرده و خلاصه‌اي از محتواي اين خروجي‌ها ارائه نماييم.

در سلسله گزارش‌هاي «انديشکده‌ها در هفته‌اي که گذشت» بر آن شده‌ايم تا مهمترين خروجي‌هاي انديشکده‌هاي مختلف غربي را در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران، منطقه و فرامنطقه رصد کرده و خلاصه‌اي از محتواي اين خروجي‌ها ارائه نماييم؛ همچنين مهمترين رويداد‌هايي که انديشکده‌هاي غربي در روزهاي آتي قصد برگزاري دارند رصد شده و موضوع رويداد به علاوه شرکت کنندگان آن تشريح و توضيح داده مي‌شوند. اين گزارش‌ ان‌شاءالله به صورت هفتگي و در روز دوشنبه منتشر مي‌شود.

ارسال دیدگاه