معرفی میزگرد

میـزگــرد تخــصــصـی «تـرکیــــه؛ چــالش‌هـــای درونــی، بــرآوردهـــای بیــرونـــی»

اندیشکده راهبردی تبیین برگزار می‌کند:

میـزگــرد تخــصــصـی

«تـرکیــــه؛ چــالش‌هـــای درونــی، بــرآوردهـــای بیــرونـــی»

 

 

با حضور اساتید بزرگوار، آقایان:

دکتر جعفر حق‌پناه

محمدعلی دستمالی

زمان:

چهارشنبه، 3 تیرماه 94، ساعت 10 صبح

مکان:

اندیشکده راهبردی تبیین

ارسال دیدگاه