فرهنگ افغانستان در باتلاق بی‌بی‌سی

به نظر می‌رسد در صورت ادامه‌ی روند فعلی، آینده‌ی ناگواری در مورد فرهنگ کشور افغانستان قابل تصور خواهد بود. لذا تمام نخبگان فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی و... افغانستان وظیفه دارند در جهت تبیین فرهنگ ناب اسلام در این کشور و مقابله با جریان‌ها و برنامه‌های انحرافی، اقدامات درخوری را انجام داده و روشنگری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

با بررسی و رصد برخی رسانه‌های غربی بویژه بی‌بی‌سی فارسی در حوزه فرهنگ، توجه و تمرکز این رسانه بر سبک زندگی کشورهای اسلامی بویژه مردم افغانستان قابل تامل است، اقدامی که شاید پس از اشغال این کشور توسط ایالات متحده در دستور کار مقامات غربی قرار گرفته است. بسیاری از فعالیت‌های رسانه‌های غربی بویژه بی‌بی‌سی معطوف به دو قشر حساس و صدمه پذیر جامعه افغانستان یعنی زنان و جوانان می‌باشد. باید گفت بی‌بی‌سی سعی دارد با استفاده از ابزار رسانه‌ای و تجربه چند ده ساله خود، با تمرکز بر مسائل اخلاقی و جنسی قشر جوان این کشور را به جنس مخالف مشغول سازد، بطوری که کارویژه این موضوع با برنامه‌هایی نظیر پرداختن به موسیقی، رقص، اختلاط، مدگرایی و به تصویر کشیدن چنین مواردی قشر جوان را مشغول سازد و القاء کند که چنین اقداماتی از اهمیت بالای برخوردار هستند و بی‌بی‌سی توانسته بر فرهنگ عمومی جوانان افغان تاثیر گذار باشد تا حدی که بررسی‌ها و برخی برآوردها نشان می‌دهد بازدید سایت و شبکه‌ی بی‌بی‌سی در میان جوانان نسبت به دیگر قشرهای افغان بیشتر است.

در حوزه زنان نیز این رسانه با القای روحیه فمینیستی در میان بانوان افغانی (بویژه خانم‌های جوان) سعی دارد آنها را به فعالیت‌های غیر متناسب با فرهنگ افغانستان تشویق کند، بطوری که تاکنون موضوعات بسیاری همچون کار زنان افغان، زنان ورزشکار، موسیقی و بانوان افغان و … در این بنگاه خبرپراکنی مورد استفاده قرار گرفته است که اکثریت چنین موضوعاتی با محوریت بر روی نشان دادن چهره‌ای عقب مانده از زنان افغان و الگوسازی زن غربی بوده است.

در این بین سرگرم نگه داشتن افغانها به حشویات فرهنگی آنها را در زمینه فرهنگ عقب نگه داشته و در بهترین حالت گذشته‌ی چند ده سال پیش کشورهای غربی در زمینه مسائل اخلاقی را برای آنها رقم خواهد زد. ترویج موسیقی در افغانستان که تاثیر بسزایی در القای فرهنگ غربی در بین مردم خواهد داشت، ترویج بی‌بندوباری نیز از مهمترین فعالیت‌های رسانه‌های غربی بخصوص بی‌بی‌سی در زمینه فرهنگ مردم افغانستان است.

به نظر می رسد در صورت ادامه روند فعلی آینده‌ی ناگواری در مورد فرهنگ کشور افغانستان قابل تصور خواهد بود، لذا تمام نخبگان فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی و… افغانستان وظیفه دارند در جهت تبیین فرهنگ ناب اسلام در این کشور و مقابله با جریان‌ها و برنامه‌های انحرافی اقدامات درخوری را انجام داده و روشنگری های لازم را در این زمینه انجام دهند.

ارسال دیدگاه