آیا شورای نگهبان مختص ایران است؟

نهاد مقدس شورای نگهبان که در جلسات 37 و 38 مجلس خبرگان قانون اساسی بدان پرداخته شد، از اصل 91 تا 99 قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. با مطالعه‌ی این نه اصل می‌توان دو وظیفه اصلی را برای شورای نگهبان احصاء کرد. جزوه‌ی حاضر بر آن است که به بررسی جایگاه مراکز نظارتیِ قانون اساسی در ایران و نیز دیگر کشورهای دنیا بپردازد. متن کامل این جزوه را می‌توانید از قسمت پیوست‌ها دریافت نمایید.

نهاد مقدس شورای نگهبان که در جلسات 37 و 38 مجلس خبرگان قانون اساسی بدان پرداخته شد، از اصل 91 تا 99 قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. با مطالعه‌ی این نه اصل می‌توان دو وظیفه اصلی را برای شورای نگهبان احصاء کرد. جزوه‌ی حاضر بر آن است که به بررسی جایگاه مراکز نظارتیِ قانون اساسی در ایران و نیز دیگر کشورهای دنیا بپردازد. متن کامل این جزوه را می‌توانید از قسمت پیوست‌ها دریافت نمایید.

ارسال دیدگاه