روایتی کوتاه از تحریم

ایران پس از انقلاب اسلامی حوادث گوناگونی را به خصوص در عرصه‌ی خارجی تجربه کرده است. روابط ایران پس از انقلاب اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا همواره پرتنش و جنجال‌برانگیز بوده است. آمریکا به عنوان نزدیک‌ترین کشور به ایران در دوره پهلوی دوم، پس از انقلاب اسلامی به جایی می‌رسد که «امروز هرگاه نام «دشمن» برده می‌شود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا می‌شود».
ایران پس از انقلاب اسلامی حوادث گوناگونی را به خصوص در عرصه‌ی خارجی تجربه کرده است. روابط ایران پس از انقلاب اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا همواره پرتنش و جنجال‌برانگیز بوده است. آمریکا به عنوان نزدیک‌ترین کشور به ایران در دوره پهلوی دوم، پس از انقلاب اسلامی به جایی می‌رسد که «امروز هرگاه نام «دشمن» برده می‌شود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا می‌شود».

ایران پس از انقلاب اسلامی حوادث گوناگونی را به خصوص در عرصه‌ی خارجی تجربه کرده است. روابط ایران پس از انقلاب اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا همواره پرتنش و جنجال‌برانگیز بوده است. آمریکا به عنوان نزدیک‌ترین کشور به ایران در دوره پهلوی دوم، پس از انقلاب اسلامی به جایی می‌رسد که «امروز هرگاه نام «دشمن» برده می‌شود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا می‌شود».

ارسال دیدگاه