مفاتیح الحیات و سبک زندگی اسلامی

انتشار چنین کتابهایی که از بطن حوزه علمیه جوشیده و به سرعت مخاطبان خویش را یافته است، می‌تواند تلنگری باشد بر تمامی دست‌اندرکاران امر فرهنگ و جامعه تا بتوان با استفاده از ظرفیتهای علمی نخبگان و همت بالای مسئولین امر، به بالندگی افکار و نشر و نهادینه نمودن آن از طرق مختلف فرهنگی (شنیداری و دیداری) کمک نمود.

چاپ شصت و چهارم  از اثر نفیس کتاب مفاتیح الحياة حضرت علامه جوادی آملی گامی مهم در راستای نهادینه سازی فرهنگ اسلامی و نشانه ای است از  جهت یافتن مؤلفه‌های الهی و زندگی به سبک مورد نظر و مورد پسند پروردگار و پالایش خویش و خانواده از آنچه که غیر الهی است و هم چنین نیاز حیاتی جامعه به چنین محصولاتی را نمایان میسازد. به جرات میتوان گفت که تا کنون کتابی به چنین سبکی در دوران پس از انقلاب نگاشته نشده است.و بدین سبب امید است که این کتاب و سایر کتب و اندیشه های منبعث از خلق چنین اثر گرانبهایی خود سرمنشا ایجاد تحول علمی و عملی در بطن زندگی جامعه ایرانی باشد.
در بینش اسلامی ، انسان در پرتو خداوند محوری است که معنا میابد و رویکرد و نگرش ما، اصالت را به پروردگار می‌دهد و آنچه خمیر مایه زندگی اسلامی _ ایرانی ما را تضمین می‌کند و اساس تفاوت عمیق جامعه ما با سایر جوامع است، ایدئولوژی اسلامی است ، که در بطن منش فکری این جامعه نهفته است. این مهم است که آنچه به عنوان «سبک زندگی » مطرح می‌شود، تمام جوانب و سطوح یک زندگی را میتواند شامل شود،و نه صرفاً لایه‌های محدودی از آن. چرا که  سبک زندگی مورد نظر نگاهی است مبتنی بر خدا محوری، یعنی آنچه که بطن زندگی را تشکیل میدهد متوجه جنبه الهی آن است و میزان رضایت الهی است از بشر. حال، با چنین نگاه و تفکری  که نسبت به سبک زندگی داریم، باید وضعیت موجود خویش را رصد کنیم و دریابیم که آیا در اخلاق فردی و اجتماعی خویش تا چه میزان به سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی نزدیک هستیم و به حقیقت که، اصلاح همیشه از خویشتن خویش آغاز میشود اما آیا این اصلاح نیازمند نگاه روشن و عمیق از جهان بینی نیست که داعیه دار آن میباشیم؟آری جای بسی تامل دارد که جامعه کنونی به چه میزان توانسته است خود را با ایده آل اسلامی _ ایرانی خویش تطابق دهد. جامعه ای که با وجود دارایی های عظیم فکری و میراث گرانبهای تمدنی خویش هم اکنون خویش را در نظر گیرد باید جایگاه شایسته خود را دریابد.اما متاسفانه با وجود گسترش ارتباطات جهانی و گسترش معنویت های نوین و متفاوت شدن انتظارات و نقش ها و فراهم شدن انواع بستر و محصولات فرهنگی و انواع روشن فکری ها ،خطر اصلی متوجه نظام خانواده است که قلب تپنده هر جامعه ای را شکل میدهد (افزایش طلاق،پایین آمدن سن اعتیاد،متفاوت شدن تعریف از روابط دوران مجردی،گسترش اندیشه فیمینیستی،گسترش کلاسهای انسان محور با عناوین مختلف و …از جمله مصادیق این واقعیت تلخ است).لذا به نسبت تمامی عوامل تهدید، تولید و بازتولید محصولات فرهنگی ای مقتضی است که تونایی آن را داشته باشد که در عرصه فکر و عمل امری نهادینه برای خانواده ایرانی باشد . چندان که انتشار چنین کتابهایی که از بطن حوزه علمیه جوشیده است و به سرعت مخاطبان خویش را یافته است میتواند تلنگری باشد بر تمامی دست اندرکاران امر فرهنگ و جامعه ، تا که بتوان با استفاده از ظرفیتهای علمی نخبگان و همت بالای مسئولین امر کمک به بالندگی افکار و نشر و نهادینه نمودن آن از طرق مختلف فرهنگی(شنیداری و دیداری) اقدام نمود.

 لازم به ذکر است که پرداختن به چنین گنجینه های ارزشمندی در نظر مسئولین مربوطه باید فقط نقطه شروع باشد و طراحی مدل اجرایی نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی از چنین منابعی ، هدف اصلی در نظر گرفته شود.

ارسال دیدگاه