اعلام نفرت و تهدید به قتل نسبت به مسلمانان؛ این بار نیویورک

یک خانم مسلمان آمریکایی به نام "Aml Elsokary" که در اداره پلیس نیویورک خدمت می کند، در ساعت خارج از خدمت (همراه با حجاب)، به دلیل اعتراض یک مرد آمریکایی به فرزندش، با او وارد بحث می شود. مرد آمریکایی در پاسخ زن می گوید: "داعش؛ به کشورت برگرد؛ گلویت را خواهم برید."

سی اِن اِن نوشت: یک خانم مسلمان آمریکایی به نام “Aml Elsokary” که در اداره پلیس نیویورک خدمت می کند، در ساعت خارج از خدمت (همراه با حجاب)، به دلیل اعتراض یک مرد  آمریکایی به فرزندش، با او وارد بحث می شود. مرد آمریکایی در پاسخ زن می گوید: “داعش؛ به کشورت برگرد؛ گلویت را خواهم برید.”

***

• پیوند خبر:

https://goo.gl/qZweGn

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه