مدیر اسبق سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا: ایران پیروز میدان نبرد موصل است

ژنرال مایکل فلین، مدیر اسبق سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا: ایران پیروز میدان نبرد موصل است.

photo_2016-12-07_17-45-50

***

• پیوند خبر:

https://goo.gl/selrvx

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه