جان کری: الگوی برجام را می توان برای یمن، لیبی و سوریه هم به کار برد

جان کری: الگوی برجام را می‌توان برای یمن، لیبی و سوریه هم به کار برد.
جان کری: الگوی برجام را می‌توان برای یمن، لیبی و سوریه هم به کار برد.

photo_2016-12-07_18-05-44

***

• پیوند خبر:

https://goo.gl/ohP9x2

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه