جیسون رضائیان (جاسوس آمریکا) خاطرات خود از زمان بازداشت در ایران را در قالب کتاب منتشر می‌کند

جیسون رضائیان (جاسوس آمریکا) خاطرات خود از زمان بازداشت در ایران را در قالب کتاب منتشر می‌کند. عنوان کتاب وی، «گروگانگیری 544 روزه، ٤٠٠ ميليون دلار، توافق هسته‌ای و من» است.

جیسون رضائیان (جاسوس آمریکا) خاطرات خود از زمان بازداشت در ایران را در قالب کتاب منتشر می‌کند. عنوان کتاب وی، «گروگانگیری 544 روزه، ٤٠٠ ميليون دلار، توافق هسته‌ای و من» است.

جیسون رضائیان (جاسوس آمریکا) خاطرات خود از زمان بازداشت در ایران را در قالب کتاب منتشر می‌کند

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه