انتخاب احتمالی «رکس تیلرسون» به عنوان گزینه وزارت خارجه ترامپ

یان برمر، تحلیلگر آمریکایی، از احتمال انتخاب "رکس تیلرسون" به عنوان گزینه وزارت خارجه ترامپ خبر داد. برمر با اعلام اینکه تیلرسون رابطه خوبی با پوتین دارد، از بهتر شدن رابطه آمریکا و روسیه انتقاد کرد.

یان برمر، تحلیلگر آمریکایی، از احتمال انتخاب “رکس تیلرسون” به عنوان گزینه وزارت خارجه ترامپ خبر داد. برمر با اعلام اینکه تیلرسون رابطه خوبی با پوتین دارد، از بهتر شدن رابطه آمریکا و روسیه انتقاد کرد.

انتخاب احتمالی "رکس تیلرسون" به عنوان گزینه وزارت خارجه ترامپ

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه