فوری: قانون تحریم‌های 10 ساله علیه ایران تصویب شد!

فوری: قانون تحریم‌های 10 ساله علیه ایران با اتمام فرصت امضای اوباما، به طور خودکار مجدداً علیه ایران تصویب شد!

⚠️فوری: قانون تحریم‌های 10 ساله علیه ایران با اتمام فرصت امضای اوباما، به طور خودکار مجدداً علیه ایران تصویب شد!

photo_2016-12-15_10-51-42

***

• پیوند اصل گزارش در پایگاه «پولیتیکو»:

https://goo.gl/scTsur

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه