کیسینجر: دونالد ترامپ پدیده‌ای است که خارجی‌ها تاکنون ندیده‌اند!

کیسینجر: «دونالد ترامپ پدیده‌ای است که خارجی‌ها تاکنون ندیده‌اند؛ این تجربه شوک‌آوری خواهد بود. رفتار طبیعی ترامپ با تحلیل‌های آکادمیک‌تر من تفاوت دارد؛ اگر با این رفتار به درستی برخورد شود، می‌تواند نتایجی خوب و عالی در پی داشته باشد.»

?هنری کیسینجر گفت: «دونالد ترامپ پدیده‌ای است که خارجی‌ها تاکنون ندیده‌اند؛ این تجربه شوک‌آوری خواهد بود. رفتار طبیعی ترامپ با تحلیل‌های آکادمیک‌تر من تفاوت دارد؛ اگر با این رفتار به درستی برخورد شود، می‌تواند نتایجی خوب و عالی در پی داشته باشد»

?نکته تبیینی: اظهارات و اقدامات کیسینجر را باید به دقت دنبال کرد. وی از جمله افرادی است که بعد از پیروزی ترامپ فعال شده است و سفرش به چین همزمان با تلفن ترامپ به رئیس جمهور تایوان بود که نمیتوان همزمانی این دو اقدام را تصادفی دانست. در حالتی ساده می توان گفت که کیسینجر با حضور ترامپ رسیدن اهداف مورد نظر خود را نزدیکتر می بیند و بر عکس؛ اهداف مورد نظر برژینسکی با خداحافظی اوباما محو خواهد شد.

***

• پیوند مصاحبه:

https://goo.gl/uGWllY

 

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه