رهبر سابق حزب استقلال انگلیس: پس از «هشت سال ناامیدکننده»، اوباما آمریکایی به مراتب ضعیف‌تر را باقی می‌گذارد

نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب استقلال انگلیس، با ستودن آمریکایی‌هایی که دونالد ترامپ را بعنوان رییس جمهوری خود انتخاب کردند، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا را فردی دانست که با درماندگی، تنها شاهد خیزش داعش بوده است.

?نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب استقلال انگلیس با ستودن آمریکایی‌هایی که دونالد ترامپ را بعنوان رییس جمهوری خود،انتخاب کردند  باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا را فردی دانست که با درماندگی تنها شاهد خیزش داعش بوده است.

?این کسی است که به پایان هشت سال ریاست جمهوری ناامیدکننده‌اش نزدیک می شود و حداکثر تلاش خود را می‌کند تا تاریخ را بازنویسی کند. انگلیس متحد دیرینه آمریکاست. من در اینجا باید بگویم نه تنها شهرت و وجهه اوباما نسبت به دیگر روسای جمهور آمریکا که شهرت و وجهه آمریکا در پایین ترین میزان است.

☑️وی گفت: از بابت این مساله متاسفم اما آمریکا به نظر بسیار ضعیف و ناتوان است.

***

• پیوند خبر:

https://goo.gl/9bgOWs

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه