سبیل، عمق مباحث انتخاب مسئولین در آمریکا!!

ترامپ: جان بولتون سبیل دارد، انتخابش نمیکنم/ بولتون: سبیلم را نمی تراشم!

??عمق مباحث انتخاب مسئولین در آمریکا/ ترامپ: جان بولتون سبیل دارد، انتخابش نمی کنم/بولتون: سبیلم را نمی تراشم.

 

photo_2016-12-25_21-02-11

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه