انتقاد دوباره لوپن از ناتو، اتحادیه اروپا و درخواست برای «فرگزیت»

مارین لوپن،‌ رهبر راستگرای جبهه ملی فرانسه، مجددا خطاب به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید کرد تا به هژمونی بروکسل پایان دهند و در همین حال خواستار برگزاری رفراندومی درباره عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا شد.

⚫️مارین لوپن،‌ رهبر راستگرای جبهه ملی فرانسه مجددا خطاب به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید کرد تا به هژمونی بروکسل پایان دهند و در همین حال خواستار برگزاری رفراندومی درباره عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا شد. اظهارات او درباره فرگزیت (خروج فرانسه از حوزه یورو) پس از حملات تروریستی برلین مطرح شد که از آن به عنوان ناکامی امنیتی مرزی یاد می‌شود

?لوپن در مصاحبه با روزنامه یونانی “دیموکراتیا” گفت: فرگزیت بخشی از سیاست من خواهد بود. مردم باید فرصت داشته باشند تا برای آزادی از اسارت و اخاذی که تکنوکرات‌های بروکسل بر فرانسه تحمیل کردند، رای دهند و حق حاکمیت را به این کشور بازگردانند.

***

• پیوند خبر:

http://goo.gl/GxjB7u

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه