شبکه CNN: جهان نگران رقابت تسلیحات هسته ای ترامپ است

شبکه CNN با اشاره به آزمایش اخیر هسته ای هند گزارش داد: رهبران جهان نگران آن هستند که آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ اقدام به گسترش زرادخانه هسته ای خود کند.

?شبکه CNN با اشاره به آزمایش اخیر هسته ای هند گزارش داد: رهبران جهان نگران آن هستند که آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ اقدام به گسترش زرادخانه هسته ای خود کند

?’باربارا استار’ خبرنگار بخش وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گزارش داد که ترامپ ‘شبح’ رقابت تسلیحات هسته ای با روسیه را موجب شده است.

***

• پیوند خبر:

http://goo.gl/EfceJ8

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه