متاسفانه 6878 عراقی غیرنظامی در سال 2016 کشته شدند

سازمان ملل اعلام کرد: 6878 عراقی غیرنظامی در سال 2016 کشته شدند.

?سازمان ملل اعلام کرد: 6878 عراقی غیرنظامی در سال 2016 کشته شدند.

 

photo_2017-01-04_14-10-36

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه