هشدار شورای اطلاعات ملی آمریکا در مورد خطر افزایش درگیری در جهان

شورای اطلاعات ملی آمریکا روز دوشنبه در گزارشی در مورد خطر افزایش درگیری بین کشورها و درگیری های داخلی کشورها ظرف پنج سال آینده تا سطحی که از زمان جنگ سرد بی سابقه بوده است،‌ هشدار داد

? شورای اطلاعات ملی آمریکا روز دوشنبه در گزارشی در مورد خطر افزایش درگیری بین کشورها و درگیری های داخلی کشورها ظرف پنج سال آینده تا سطحی که از زمان جنگ سرد بی سابقه بوده است،‌ هشدار داد

?در این گزارش تحقیقاتی،‌ از روسیه و چین،‌ درگیری های منطقه ای،‌ تروریسم، افزایش نابرابری در زمینه درآمدها، تغییر آب و هوا و رشد کند اقتصادی به عنوان عوامل مزبور یاد شده است

?در گزارش اطلاعاتی آمریکا به عمد از تحلیل سیاست های آمریکا پرهیز شده،‌ اما تازه ترین مطالعات موید دشواری هایی بوده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید برای عمل به وعده هایش در زمینه بهبود روابط با روسیه،‌ اشتغالزایی در آمریکا و‌ مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار دهد

⏺شورای اطلاعات ملی آمریکا متشکل از تحلیلگران ارشد اطلاعاتی آمریکا است. این شورا بر روند تدوین ارزیابی های اطلاعات ملی آمریکا نظارت دارد

⚔در این تحقیق ذکر شده است که تضعیف استانداردهای بازدارنده جنگ و حقوق بشر در سطح بین المللی،‌ چین و روسیه را ترغیب خواهد کرد که نفوذ آمریکا را به چالش بکشد

?گزارش مذکور با عنوان “روندهای جهانی: پارادوکس پیشرفت” منتشر شده است

?پیوند گزارش:
Goo.gl/LvFpWa

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه