موتورسواران حامی ترامپ!

بیش از 5000 تن از موتورسواران حامی ترامپ قرار است در جریان مراسم تحلیف، در کنار هم دیواری انسانی تشکیل دهند و با هر معترض خشمگینی رودرو شوند.

?بیش از 5000 تن از موتورسواران حامی ترامپ قرار است در جریان مراسم تحلیف، در کنار هم دیواری انسانی تشکیل دهند و با هر معترض خشمگینی رودرو شوند.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه