بیانیه کاخ سفید در یک سالگی برجام

بیانیه کاخ سفید در یک سالگی برجام: برنامه هسته‌ای ایران به جای توسعه، با محدودیت‌های شدید مواجه است و در معرض شدیدترین اقدامات بازرسی و راستی‌آزمایی که تا کنون از طریق مذاکرات حاصل شده قرار دارد!

⚫️بیانیه کاخ سفید در یک سالگی برجام: برنامه هسته‌ای ایران به جای توسعه، با محدودیت‌های شدید مواجه است و در معرض شدیدترین اقدامات بازرسی و راستی‌آزمایی که تا کنون از طریق مذاکرات حاصل شده قرار دارد.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه