پیش‌بینی بلومبرگ در خصوص کاهش رشد اقتصای عربستان به دلیل کاهش تولید نفت

بلومبرگ پیش‌بینی کرد که رشد اقتصای عربستان، به دلیل کاهش تولید نفت، بیش از پیش کاهش یابد.

?بلومبرگ: پیش بینی کاهش رشد اقتصای عربستان بیش از پیش به دلیل کاهش تولید نفت/حرکت عربستان به سمت عدم وابستگی به نفت.

 

***

• پیوند گزارش:

http://Goo.gl/Fbr9Q8

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه