آیا با حضور ترامپ، مرگ رادیکال‌ترین جناح سیاسی آمریکا فرا رسیده؟

آیا با حضور ترامپ، مرگ خطرناکترین و رادیکال‌ترین جناح سیاسی آمریکا فرا رسیده است؟

?آیا با حضور ترامپ، مرگ خطرناک ترین و رادیکال ترین جناح سیاسی آمریکا فرا رسیده است؟

?متیو جیمسون تحلیلگر ارشد پارلمان بریتانیا در مقاله خود روند حرکتی نئوکان ها و سرنوشت آنها را توضیح  می دهد.

***

• متن فارسی مقاله:

http://Goo.gl/BRmJ1j

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه