ترامپ در سازمان سیا چه گفت؟

ترامپ در سخنرانی مراسم تحلیف خود از عبارت «تروریسم افراط گرای اسلامی» استفاده کرد و گفت باید از روی کره زمین محو شود.

⁉️ترامپ در سازمان سیا چه گفت؟ «تروریسم افراط گرای اسلامی»؟

?ترامپ در سخنرانی خود در سازمان سیا گفت: «ما در جنگی طولانی هستیم که تا به حال نبوده ایم. ما باید از شر «داعش» خلاص شویم. همانطور که دیروز گفتم، «تروریسم افراط گرای اسلامی» باید از صحنه گیتی محو شود. این یک چیز شیطانی است! ما تاکنون پدیده ای که به این اندازه پلید باشد نداشته ایم. اکنون زمان آن رسیده که خاتمه پیدا کند و شما این کار را انجام خواهید داد. در غیر این صورت بین کشورها جنگ روی خواهد داد.»

?پیوند اظهارات:
Ul.tabyincenter.ir/r

⚔ترامپ در سخنرانی مراسم تحلیف خود از عبارت «تروریسم افراط گرای اسلامی» استفاده کرد و گفت باید از روی کره زمین محو شود

?پیوند اظهارات در مراسم تحلیف:
Ul.tabyincenter.ir/M

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه