قانون اجرایی «محدودیت‌های مهاجرت» ترامپ

ترامپ صدور ویزا برای کشورهای هدف را- که شاید شامل ایران هم بشود- 90 روز تعلیق کرد.

⚠️ترامپ صدور ویزا برای کشورهای هدف (که شاید شامل ایران شود) را 90 روز تعلیق کرد و با اعلام قوانین جدید گفت: بدین وسیله “تروریسم افراطی اسلامی” را از آمریکا دور می کنیم!

 

***

• متن کامل قانون اجرایی “محدودیت های مهاجرت” ترامپ در روزنامه گاردین:

http://Ul.tabyincenter.ir/L

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه