رویکرد احزاب شیعی عراق به سیاست خارجی این کشور

در این پژوهش موردی، رویکرد و نگاه احزاب سیاسی شیعی مؤثر در عراق به روابط و سیاست خارجی این کشور، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می‌دهد اختلاف‌نظر در سیاست خارجی، در میان احزاب شیعی نیز دیده می‌شود.

چندی پیش، مقاله «رویکرد احزاب شیعی عراق به سیاست خارجی این کشور» به صورت دو بخشِ مجزا، بر روی وبگاه اندیشکده راهبردی تبیین قرار گرفت.

اکنون و از قسمت بالای همین صفحه، می‌توانید نسخه چاپی و نیز نسخه تلفن همراهِ متن کامل و تجمیع‎‌یافته این مقاله را در قالب pdf دریافت نمایید.

ارسال دیدگاه